Dato for udgivelse
19 Aug 2016 10:35
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-086316
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Meddelelse om ændring af navnet på en virksomhed, der er pålagt en individuel antidumpingtold.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C298/04) offentliggjort i EU Tidende C 298 af 18. august 2016 meddelt, at for de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen til Unionen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina, er der ændret et navn på en virksomhed, der er pålagt en individuel antidumpingtold.

For så vidt angår ændring af navnet henvises til meddelelse (2016/C298/04).