Dato for udgivelse
15 Aug 2016 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2016 13:18
SKM-nummer
SKM2016.351.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2545020
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Chokoladeafgiftsloven, kagemasse, nødder, afgiftspligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en kagemasse med indhold af abrikoskerner er chokoladeafgiftspligtigt.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 med senere ændringer.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.2.3.3. Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

Spørgsmål

 1. Er der sukker- og chokoladeafgift på kagemasse, som vi køber i Norge?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I anmodning om bindende svar oplyser Spørger A, at kagemassen har varekode 210669098 tillægskode 7903. Produktet købes i Norge.

A oplyser, at produktet skal anvendes som råvare i en kageproduktion, som skal retur til Norge igen, når kagerne er lavet og sat på frost.

Sammen med anmodningen om bindende svar indsendes en produktspecifikation samt vareprøve.

Af produktspecifikationen fremgår følgende (uddrag):

"Kakemasse spesial, 15060/15066

Produktbeskrivelse

Kakemasse klar til bruk.

Massen har en god og fyldig smak og egner seg godt til kaker og annet makronbakverk.

Oprindelsesland

Norge

Ingredienser (understreget skrift angir at ingrediensen inneholder et allergen)

Sukker, eggehvite, aprikoskjerner, vann, potetflakes...

(...)

Kakemasse 15060

Sukker 51,37 %

Eggehvite 16,87 %

Aprikoskjerner 12,35 %

Vann 6,38 %

Potetflakes 3,70 %

...

Den indsendte vareprøve fremstår som en fast masse, der dufter og smager sødt og nøddeagtigt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er As opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et "nej". A begrunder ikke opfattelsen. A oplyser, at de er i tvivl om der er afgift på produktet, da produktet anvendes som råvarer i en kageproduktion, som skal retur til Norge igen, når kagerne er lavet og sat på frost.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, om der skal betales chokoladeafgift af kagemasse.

Lovgrundlag

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 med senere ændringer.

"Kapitel 1

Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Af følgende varer svares afgift til statskassen:

(...)

3) Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af sådanne masser.

(...)

Stk. 2. Fritaget for afgift efter kap. 1 er:

(...)

6) Masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.

Stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3 og 5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer".

(...)

Praksis

Det fremgår af SKATs Juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne bl.a. følgende (uddrag):

"(...)

Masser

Det afgiftspligtige vareområde omfatter masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser, fx marcipan og nougatmasse, som er egnet til menneskeføde. Se CHOAL § 1, stk. 1, nr. 3.

Det afgiftspligtige vareområde afspejler en afgiftsmæssig ligestilling mellem marcipan og produkter med tilsvarende karakteristika.

Ved vurdering af om et produkt er omfattet af det afgiftspligtige vareområde, kan der lægges vægt på, om produktet er helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser.

Eksempler: Masser

 • Produktet anvendes som levnedsmiddel til vegetarer, og fremtræder som en gullig masse, der består af jordnødder, gluten, løg, vand og salt. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
 • Produktet anvendes som remonce til wienerbrød, og fremtræder som en blød, gul masse, som består af margarine, sukker og mandelmasse. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
 • Produktet anvendes af bagere og konditorer til brug som indlæg i roulader med videre, og fremtræder som en gullig masse, som består af 60 % fedtstof, 20 % sukker og 20 % mælk, emulgator og smøraroma. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
 • Produktet sælges som "Peanut Butter" og fremtræder som en lysebrun masse af smøragtig konsistens, fremstillet af formalede jordnødder tilsat sukker og salt samt 10 % hakkede jordnødder. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde".

Endvidere fremgår det af SKATs Juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.2.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse bl.a. følgende (uddrag):

"(...)

Smørcreme, kagemasse

Smørcremer mv., som indeholder kakao, er fritaget for afgift, hvis

 • Varen, dvs. smørcreme, kagemasse og lignende, sælges i pakninger på mindst 5 kg

 • Varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt

 • Varen har ikke indhold af råstofafgiftspligtige varer (mandler, nødder mv.)

  Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 6 og stk. 3.

  Afgiftsfritagelsen er desuden betinget af, at kakaoindholdet på tydelig måde oplyses på varens detailsalgsemballage og i fakturaer, prislister og lignende ved en nøjagtig angivelse af kakaoindholdet i pct. af varens rene nettovægt.

  (...)"

Begrundelse

Afgiften af chokolade- og sukkervarer m.m. blev oprindeligt gennemført ved lov nr. 254 af 12. juni 1922. Den nugældende chokoladeafgiftslov er lov nr. 414 af 18. december 1968, som senere er ændret et antal gange.

Det er SKATs opfattelse, at der er tilsigtet et bredt anvendelsesområde for chokoladeafgiftsloven. Det følger således af definitionen af det afgiftspligtige vareområde i den oprindelige chokoladeafgiftslov fra 1922, at afgiftspligten omfattede "Chokolade og chokoladevarer af enhver art, kakaopulver og kakaopræparater af enhver art, lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipanmasse, marcipan og marcipanvarer af enhver art, masser, til hvis fremstilling der helt eller delvis anvendes mandler, nødder eller kærner af enhver art samt sukkervarer af enhver art, herunder også kandiserede sager".

SKATs vurdering af afgiftspligt efter chokoladeafgiftslovens § 1:

Det er SKATs opfattelse, at kagemassen har en sammensætning og karakter, så den i afgiftsmæssig henseende skal betegnes som en masse. Den indeholder 12,35 pct. abrikoskerner og smager sødt og nøddeagtigt.

Ud fra bestemmelsen i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3 omfatter den masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af sådanne masser. Kagemassen er delvist fremstillet af abrikoskerner.

SKATs opfattelse understøttes i øvrigt af, at for masser med indhold af kakao i pakninger over 5 kg og hvor indholdet af kakao udgør under 5 pct., er fritagelsen i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 6, betinget af, at varen ikke indeholder råstofafgiftspligtige varer. SKAT udleder af fritagelsesbestemmelsen, at såfremt en masse har indhold af råstofafgiftspligtige varer, kan massen ikke anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen. SKAT udleder endvidere, at såfremt en masse har indhold, helt eller delvist, af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art, er massen omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3, eventuelt § 1, stk. 1, nr. 1, hvis massen har indhold af kakao.

På den baggrund er det SKATs opfattelse, at kagemassen er omfattet af afgiftspligten i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.