Dato for udgivelse
17 Aug 2016 13:40
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
16-0002038
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Nyhedsbrevet er en fortsættelse af nyhedsbrevet af 28. januar 2016 vedrørende opstart af T 1-forsendelser og indeholder en præcisering af tidspunktet for anvendelse af nye afslutningstoldsteder.


SKAT har i nyhedsbrev af 28. januar 2016 vedrørende opstart af T 1-forsendelser under standardproceduren anført, at transport af varer fra et toldoplag samt efter afsluttet aktiv forædling (suspensionsordningen) skal ske til det afslutningstoldsted, som er anført i bevillingen, hvor forsendelsen opstartes. Såfremt virksomhederne har behov for yderligere afslutningstoldsteder skal virksomhederne rette henvendelse til bevillingsadministrationen i Århus med henblik på tilføjelse af yderligere afslutningstoldsteder.

I fortsættelse heraf skal SKAT oplyse, at virksomheder, som ansøger om yderligere afslutningstoldsteder, kan anvende det/de ønskede toldsted(er) fra den dato, hvor henvendelsen er fremsendt til bevillingsadministrationen i Århus, såfremt virksomheden har behov for dette. Virksomheden skal i ansøgningen angive, at de ønsker, at ændringen træder i kraft fra ansøgningsdatoen.