Dato for udgivelse
15 Aug 2016 12:46
Til
Virksomheder, der benytter servicen USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent udstillet af Motorregistret.
Sagsnummer
16-1080729
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der varsles hermed ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent i  Motorregistret (DMR). Servicen opdateres i perioden 15. november til 30. november 2016.

Servicen tilføjes nye felter, og der foretages ændringer i ejerstrukturen for offentlige myndigheder.


For brugere af service stillet til rådighed efter Lov om registrering af motorkøretøjer §17, stk. 2 varsles hermed ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent. Servicen opdateres i perioden 15. november til 30. november 2016. Den endelige dato udmeldes senere.

De pågældende virksomheder er parkeringsvirksomheder, advokater og inkassovirksomheder, genbrugspladser, redningstjenester, finansieringsvirksomheder og offentlige myndigheder.

Ændringerne gør det muligt for parkeringsvirksomheder at differentiere afgiften på basis af køretøjernes miljømæssige betydning. Endvidere kan kommunale parkeringsselskaber lettere kontrollere sekundære ejere og brugeres tilknytning til geografiske opdelinger af parkeringstilladelserne.

Det sidste felt viser aktuel status på den plade, som opslaget vedrører. Hvis pladen er meldt bortkommet eller andet, vil det således fremgå af servicen.

Alle aktører

Servicen tilføjes 5 nye felter. Felterne indeholder følgende oplysninger:

  • KøretøjArt

  • DrivkraftType

  • KmPerLiter

  • PluginHybrid

  • FysiskPladeStatus

Offentlige aktører

Ud over de ovennævnte ændringer udvides "EjerBrugerSamlingStruktur". De sekundære ejere og brugere vil fremover også fremgå af servicen.

Tidsplan

Den endelige version af den ændrede service lægges på interessent sharepoint senest 1. oktober. Det forventes, at det præcise tidspunkt for ændringen kan udmeldes samtidigt.