Dato for udgivelse
12 Aug 2016 13:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103411
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen  af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende import af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 907/2011.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1356 offentliggjort i EU-tidende L 215 af 10. august 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen  af garn med høj styrke af polyestere (toldtariffens pos. 5402 20 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om afslutning af proceduren vedrørende import af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Republikken Korea (KR) og Taiwan (TW), som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 907/2011.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2016/1356.

Forordningen trådte i kraft den 11. august 2016.