Dato for udgivelse
12 Aug 2016 12:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-1076533
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1357 offentliggjort i EU-tidende L 215 af 10. august 2016 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. ex 7208 51 20 , ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 og ex 7225 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2016/1357.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 11. august 2016.