Dato for udgivelse
05 Aug 2016 13:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse

Tarifmæssig
told

03.08.2016
2917 36 00 00 Udgår og erstattes af:
2917 36 00 --Tereftalsyre og salte deraf:
10 ---Af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover 6,5%
90 ---Andre varer 6,5%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 4 (september 2016) som forventes udsendt ultimo august 2016.