Dato for udgivelse
01 Aug 2016 09:41
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0262028
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1247 offentliggjort i EU-tidende L 204 af 29. juli 2016 indført en endelig antidumpingtold på importen af aspartam (toldtariffens pos. 2924 29 98 05) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1247.

Forordningen trådte i kraft den 30. juli 2016.