Indhold

Dette afsnit indeholder regler om, hvad SKAT gør, når en virksomhed ikke overholder de tidsfrister, der er fastsat i forbindelse med fortoldning, og hvilke ekspeditionsafgifter der opkræves i den forbindelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er skønsmæssig ansættelse?
  • Manglende angivelse af supplerende ekspresoplysninger
  • Manglende angivelse af standardfortoldning
  • Undgå skønsmæssige ansættelser
  • Ekspeditionsafgift.

Hvad er skønsmæssig ansættelse?

Hvis indførte varer ikke angives til fortoldning, udførsel eller forsendelse inden for de fastsatte tidsfrister udfærdiger SKAT en angivelse på baggrund af dels de allerede tilgængelige oplysninger dels et skøn. Sådan en angivelse kaldes en skønsmæssig ansættelse, jf. TDL § 13.

Der opkræves desuden en ekspeditionsafgift på 550 kr. for hver angivelse, som SKAT har udfærdiget en skønsmæssig ansættelse for.

En skønsmæssig ansættelse kan forekomme i to tilfælde:

  • Manglende angivelse af supplerende ekspresoplysninger
  • Manglende angivelse af supplerende standardoplysninger.

Manglende angivelse af supplerende ekspresoplysninger

Hvis den supplerende angivelse sker elektronisk, skal den afgives senest den anden hverdag i måneden, efter at den forenklede ekspresangivelse er antaget.

Hvis den supplerende angivelse foretages på EF's enhedsdokument, skal den indgives til SKAT senest den sidste hverdag i den måned, hvor den forenklede ekspresangivelse er antaget.

Hvis disse tidsfrister ikke overholdes, foretager SKAT en skønsmæssig ansættelse af de ufortoldede varer.

Manglende angivelse af standardfortoldning

For varer, der er angivet til midlertidig opbevaring, skal der inden for berigtigelsesfristen afgives en angivelse til fortoldning, genudførsel eller forsendelse.

Hvis denne tidsfrist ikke overholdes foretager SKAT en skønsmæssig ansættelse.

Som satsdag anvendes den sidste rettidige angivelsesdag, jf. TBEK § 45, stk. 4

Hvis varerne er omfattet af særlige indførselsbestemmelser, der kræves opfyldt ved overgang til fri omsætning, skal varemodtageren aflevere de fornødne dokumenter. Hvis dette ikke er muligt, kan varerne ikke frigives. Dermed kan ansættelsen ikke gennemføres, og varerne bliver taget i forvaring. SKAT træffer herefter afgørelse om, hvilke foranstaltninger, der skal foretages, jf. TBEK § 47.

Undgå skønsmæssige ansættelser

Virksomheden har mulighed for at tilmelde sig en mailordning direkte i Importsystemet eller via SKAT, hvis virksomheden ikke selv har adgang til systemet.

Mailordningen betyder, at der udsendes en advarselsmail 3 dage, 2 dage og 1 dag før fristen for angivelse udløber. Virksomheden bestemmer selv hvilken mailadresse der skal sendes til, det kan således vælges at være til virksomheden selv eller for eksempel dennes speditør.

Ekspeditionsafgift

Hvis de indførte varer ikke angives til fortoldning, udførsel eller forsendelse inden for de fastsatte tidsfrister, foretager SKAT en skønsmæssig ansættelse. Når angivelsesfristen overskrides, opkræves der en ekspeditionsafgift på 550 kr. for hver angivelse, jf. TDL § 81 i.

Ekspeditionsafgiften betales efter de samme regler som gælder for told mv., se afsnit F.A.33.11 om afregning.