Afsnittet fremgår af Den Juridiske Vejledning, idet reglerne i dette afsnit gælder, indtil der er implementeret nye it-systemer, som understøtter EU's toldkodeks (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013, samt Gennemførselsforordning, Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2447 og Delegeret forordning (EU) nr. 2015/2446).

Hjemlen til dette findes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af EU's toldkodeks med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante opdaterede elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for varer, der skal angives til fortoldning i to situationer:

 • Ved indførsel i det danske toldområde af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde
 • Ved indførsel af varer i det danske toldområde fra et sted i EU's toldområde, der ligger uden for EU's afgiftsområde.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag for reglerne om fortoldning ved vareindførsel F.A.33.1
 • Vareindførsel i erhvervsmæssigt øjemed F.A.33.2
 • Varens ankomst F.A.33.3
 • Ekspresproceduren F.A.33.4
 • Standardproceduren F.A.33.5
 • Forenklede fremgangsmåder, bevilling til forenklet angivelse og hjemstedsordningen herunder enhedsbevillinger F.A.33.6
 • Dokumentation ved angivelse af varer F.A.33.7
 • Andre forhold vedrørende fortoldning F.A.33.8
 • Rettelser i fortoldningsangivelsen F.A.33.9
 • Skønsmæssige ansættelser af varer, der ikke er angivet til fortoldning F.A.33.10
 • Afregning af told mv. F.A.33.11.