Indhold

Dette afsnit forklarer kort om opbygningen af fortoldningsangivelsen og om de generelle regler for, hvordan fortoldningsangivelsen skal udfyldes.

Afsnittet indeholder:

  • Fortoldningsangivelsens opbygning
  • Regler for udfyldelse af fortoldningsangivelsen
  • Elektronisk angivelse.

Fortoldningsangivelsens opbygning

Der findes en global model for toldangivelse. Nedenfor gennemgås den fortoldningsangivelse, der anvendes i EU.

Fortoldningsangivelsen er udformet efter EU's regler om det administrative enhedsdokument. Enhedsdokumentet består af hovedoplysninger og varepostoplysninger.

Hovedoplysningerne knytter sig til det samlede vareparti, dvs. oplysninger, der er fælles for alle varer, der er omfattet af fortoldningen. Hovedoplysningerne fremgår af rubrikkerne 1-30, 49 og 54.

Varepostoplysningerne knytter sig til den enkelte varekode eller vareart i fortoldningsekspeditionen. Varepostoplysningerne fremgår af rubrikkerne 31-47.

En fortoldningsangivelse kan omfatte i alt 99 vareposter. Klarereren anfører den første varepost på hovedangivelsen, og de øvrige på særlige supplementsangivelser - som hedder BIS-angivelser - med tre vareposter på hver blanket.

Virksomheder, der selv ønsker at udfylde fortoldningsangivelsen online, kan få adgang til SKATs importsystem ved at ansøge om logon.

Både virksomheder og privatpersoner kan få en speditør til at være repræsentant på deres vegne. De forskellige speditørfirmaer kan imod betaling udfylde fortoldningsangivelsen.

Se reglerne om fortoldningsangivelsen i GB, artikel 205-217 og bilag 37-38.

Regler for udfyldelse af fortoldningsangivelsen

Klarereren har fuld deklarationspligt. Det betyder, at fortoldningsangivelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger, når den indleveres til SKAT. Fortoldningsangivelsen skal være underskrevet af klarereren eller dennes repræsentant. Se artikel 62 i TK.

Som udgangspunkt er rubrikkerne i EU's enhedsdokument og angivelsen i SKAT's importsystem de samme, men af praktiske grunde er importsystemets rubrikker i nogle tilfælde underopdelt. Desuden er der i importsystemet nogle få ekstra rubrikker, klarereren skal udfylde for at muliggøre den hurtige og smidige toldbehandling, der er knyttet til edb-løsningerne.

Elektronisk angivelse

De rubrikker, der kun anvendes ved elektroniske angivelser, er følgende:

Rubrik

Indhold

Internt nummer

Her angiver klarereren virksomhedens interne nummer, der er knyttet til fortoldningen. Nummeret skal kun angives, hvis der er et sådant nummer.

Transportmidlets forventede ankomstdag

Her angiver man datoen for, hvornår det forventes, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted.

Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Transportmidlets forventede ankomsttidspunkt

Her angiver man tidspunktet for, hvornår man forventer, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted.

Tidspunktet angives i formatet ttmm.

Transportmidlets faktiske ankomstdag

Her angiver man datoen for, hvornår varerne er ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted.

Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Udfyldes ikke af privatpersoner

Transportmidlets faktiske ankomsttidspunkt

Her angiver man tidspunktet for, hvornår varerne er ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted.

Tidspunktet angives i formatet ttmm.

Faktisk ankomst indsættes via manifestsystemet, når ankomstmeddelelsen er godkendt.

For varer, der ankommer med bil, indsættes faktisk ankomst af SKAT ved ekspeditionsstedet.

Hvis varerne toldbehandles hos en godkendt modtager på dennes adresse, indsættes faktisk ankomstdag og -tidspunkt af den godkendte modtager.

Det er kun muligt for virksomheder og speditører at registrere oplysning om faktisk ankomsttidspunkt for varer, der angives under visse toldprocedurer, fx fraførsel fra toldoplag.