åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.6.2.7.1.3.2.2.13 Reklameydelser og standpladser på messer og udstillinger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Levering af reklame er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, også selv om leveringen indebærer anvendelse af fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c).

Tilrådighedsstillelse af en standplads på en messe eller udstilling sammen med andre dertil knyttede tjenester, der gør det muligt for udstilleren at udstille genstande, f.eks. design af standen, transport og opbevaring af genstande, tilrådighedsstillelse af maskiner, kabellægning, forsikring og reklame, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra e).

Tre kumulative kriterier skal være opfyldt, for at ydelsen efter artikel 31a, stk. 3, litra e), kan anses for ikke at vedrøre fast ejendom:

  • Der skal stilles en standplads til rådighed
  • Der skal leveres en eller flere dertil knyttede tjenester
  • Denne eller disse tilknyttede tjenester skal gøre det muligt for udstilleren at udstille genstande og promovere sine ydelser eller produkter.

Bemærk, at det alene er egentlige reklameydelser, som er omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c), og dermed ikke er ydelser vedrørende fast ejendom. Hvis fx en husejer udlejer den ene gavl af huset til et reklamebureau, og reklamebureauet derefter forsyner gavlen med et reklamebudskab på vegne af en varemærkeindehaver, så er alene reklamebureauets ydelse omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c). Husejerens ydelse til bureauet er ikke omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c). Ydelsen fra den maler, der maler reklamebudskabet på gavlen, er heller ikke omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c).

Om reklameydelser, se D.A.6.2.6.4.

Om leveringsstedet for tilrådighedsstillelse af en standplads på en messe eller udstilling, når ydelsen er omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra e), se D.A.6.2.6.4 om reklameydelser og D.A.6.2.8.10 om leveringsstedet for aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, mv., herunder messer og udstillinger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.192.SR

Spørger modtog varer i konsignation fra leverandører i andre EU-lande. Skatterådet bekræftede, at tilrådighedsstillelse for EU-leverandørerne af brugsret til salgs- og udstillingsarealer på en markedsplads som en reklameydelse er en momspligtig ydelse med momsmæssigt beskatningssted i det land, hvor EU-leverandøren er etableret.

Om konsignation, se D.A.4.2.1 og D.A.7.2.6.