Dato for udgivelse
05 Jul 2016 07:48
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0844007
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 1212.


Kommissionen har den 16. juni 2016 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2016/996 om tarifering af et pulver af tørrede blade fra moringatræet under KN-kode 1212 99 95 i den kombinerede nomenklatur.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L164 af 22. juni 2015 og træder i kraft den 12. juli 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret