Er en af de forbundne parter underlagt en særlig offentlig regulering, skal der ved anvendelse af armslængdeprincippet tages stilling til, hvilken betydning reguleringen skal have for de kontrollerede transaktioner.

Offentlig regulering kan eksempelvis gælde for: 

  • rentefastsættelse
  • service- og management fee
  • royalty
  • valuta udførsel mv.

Som udgangspunkt skal offentlig regulering behandles som en markedsbetingelse. Det er således tilfældet, hvor reguleringen både gælder for transaktioner mellem forbundne parter og transaktioner mellem uafhængige parter.

I de særlige tilfælde, hvor reguleringen kun gælder for transaktioner mellem forbundne parter, kan offentlig regulering af transaktioner være svært forenelige med armslængdeprincippet. Den rette tilgang vil i disse situationer bero på sagens konkrete omstændigheder.

Det bemærkes i den sammenhæng, at uafhængige parter ikke vil producere, sælge, udlåne eller yde services mv. uden at have indtægt ved den pågældende aktivitet. Dette gælder også for transaktioner mellem forbundne parter.

Det forhold, at en kontrolleret transaktion er underlagt en offentlig regulering, kan derfor aldrig medføre, at funktioner, aktiver og risici hos den ene af parterne ikke skal aflønnes.

Se også

Se også

Flere lande har ydet støtte til lokale virksomheder under COVID-19 pandemien. Når det er sket, og den lokale virksomhed indgår i en multinational koncern, så opstår spørgsmålet om, hvorvidt indtægter eller sparede udgifter fra sådanne ordninger direkte eller indirekte kan allokeres til andre virksomheder i koncernen. Dette forhold behandles i særvejledningens kapitel III under følgende underoverskrifter:

  • Is the receipt of government assistance an economically relevant characteristic?
  • Is guidance on other local market features relevant when analysing the transfer pricing implications of government assistance?
  • Does the receipt of government assistance affect the price of controlled transactions?
  • Does the receipt of government assistance modify the allocation of risk in a controlled transaction?
  • Does the receipt of government assistance affect the comparability analysis?