De grundlæggende regnskabskrav gælder samtlige erhvervsdrivende, herunder udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark.

Se også

  • A.B.3.2.1 om de skattemæssige krav til virksomhedens, herunder det faste driftssteds, årsregnskab
  • A.C.2.1.3.1.1.1 om krav til regnskabsmaterialet.

Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en resultatopgørelse, en balance samt en specifikation af bevægelserne i den ikke rentebærende kapital. Ikke rentebærende kapital kaldes også fri kapital eller dotationskapital, og er en del af virksomhedens samlede egenkapital.

De skattemæssige årsregnskaber for aktiviteten i henholdsvis hovedkontor og filial baserer sig på en bogføring mellem hovedkontor og filial, som ikke er juridisk bindende. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til, i hvilket omfang sådanne regnskaber kan lægges til grund for indkomstopgørelsen.

I den udstrækning hovedkontorets og det faste driftssteds regnskaber er udarbejdet symmetrisk kan regnskaberne lægges til grund for indkomstopgørelsen. Det forudsætter dog, at regnskaberne reflekterer den virksomhed, der er udøvet af henholdsvis hovedkontoret og det faste driftssted.

Regnskaber kan alene anses for udarbejdet symmetrisk, såfremt værdien af transaktioner eller de metoder, der er anvendt til henføring af fortjeneste eller udgifter i det faste driftssteds regnskabsbøger, er identisk med værdierne eller henføringsmetoderne i hovedkontorets bøger.

Regnskaber og dokumentation skal også opfylde visse krav for at kunne anses for at afspejle de reelle kendsgerninger. I tilfælde hvor driftsregnskaber er baseret på interne aftaler, der afspejler rent fiktive arrangementer i stedet for reel økonomisk virksomhed udøvet af forskellige dele af foretagendet, ses der bort fra disse aftaler og regnskaberne korrigeres følgelig. Dette vil være tilfældet, såfremt der fx ikke er sammenhæng mellem den allokerede rentefrie kapital og de i det faste driftssted henførte risici mv.