Indhold

Dette afsnit handler om de forskellige funktioner, som en treasury funktion kan udføre i en koncern. Omfanget og kompleksiteten af treasury-funktioner kan variere meget fra koncern til koncern. Se også C.D.11.10.2.2 om prisfastsættelse af finansielle transaktioner i praksis.

Afsnittet indeholder: