Indhold

Den landespecifikke dokumentation skal indeholde en detaljeret beskrivelse af sammenlignelighedsanalysen for hver kontrolleret transaktion. Se herom afsnit C.D.11.5.

Sammenlignelighedsanalysen under den landespecifikke dokumentation skal for hver kategori af kontrollerede transaktioner indeholde en detaljeret beskrivelse af nedenstående ti punkter:

Sammenlignelighedsanalysen er selve kernen i anvendelsen af armslængdeprincippet, og beskrivelsen og udførelsen af sammenlignelighedsanalysen skal derfor være grundig, metodisk og konsistent. Beskrivelsen skal også være i overensstemmelse med det øvrige indhold i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation.

Indholdet og omfanget af beskrivelsen af de enkelte punkter i sammenlignelighedsanalysen beror på den konkrete kontrollerede transaktion eller aktivitet og omstændighederne, hvorunder transaktionen eller aktiviteten har fundet sted. Beskrivelsen af sammenlignelighedsanalysen ved overdragelse af et værdifuldt immaterielt aktiv vil derfor have et andet indhold end beskrivelsen af sammenlignelighedsanalysen ved en almindelig varetransaktion.

Se også

Se også