Indhold

Dette afsnit handler om betingelser for at deltage i en CCA.

 • Betingelser for at deltage i en CCA aktivitet

 • Adgang til oplysninger om CCA aktiviteten

Betingelserne for at deltage i en CCA aktivitet

I TPG 8.50 er omtalt, at en CCA mellem koncernforbundne parter skal overholde følgende betingelser:

 1. Deltagerne skal alle forvente, at de via de fælles aktiviteter kan opnå fordele fra CCA'en, som de kan anvende i deres respektive aktiviteter. Det er ikke nok, at fordelen alene består i at udføre CCA aktiviteter.

 2. CCA aktiviteten skal forklares, og det skal specificeres, i hvilket omfang hver af deltagerne har fordele ved CCA aktiviteterne, herunder deltagernes respektive andel af fordelene ved CCA'en.

 3. Deltagernes betalinger skal vedrøre bidrag, indskud, kontante udligningsbetalinger og kompensation (Buy-in) for deltagernes respektive fordele ved immaterielle rettigheder, anlægsaktiver og services i CCA'en.

 4. Værdien af deltagernes betalinger skal fastsættes efter vejledningen i TPG, for at deltagerne opnår deres respektive andel af de forventede fordele ved CCA'en.

 5. CCA'en kan indeholde udligningsbetalinger og/eller ændringer i deltagernes bidrag for at tage højde for en ændret fordeling af de forventede fordele ved CCA'en. Det vil bero på en konkret vurdering af de faktiske forhold.

 6. Justeringer skal foretages, hvor dette er nødvendigt (ligesom der kan ske brug af Buy-in og Buy-out betalinger) ved indtræden, udtræden eller ophør af CCA'en.

Adgang til oplysninger om CCA aktiviteten

Det forventes, at deltagerne i CCA'en kan forklare CCA aktiviteten, vilkårene og prisfastsættelsen i CCA'en, samt hvorfor dette er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Hver af CCA deltagerne skal derfor have fuld adgang til:

 1. Detaljerne i den CCA aktivitet der bliver udført.

 2. At kunne identificere og lokalisere de andre deltagere.

 3. Forudsætningerne som danner grundlag for deltagernes respektive bidrag og indskud og hvordan de forventede fordele er beregnet.

 4. Budget og realiserede tal for CCA aktiviteten.

Kravene til dokumentationen i forhold til deltagelse i CCA aktiviteter er beskrevet under afsnit C.D.11.13.1.2.4.5.

Se også

TPG 8.50 - 8.52.