Dette afsnit handler om søgningen efter eksterne sammenlignelige transaktioner i databaser og lignende registre med eksterne transaktions- og virksomhedsoplysninger.

En databaseundersøgelse er en søgning efter oplysninger om eksterne sammenlignelige transaktioner og forretningsmæssige aktiviteter i offentligt tilgængelige databaser (evt. mod betaling), til brug for fastsættelsen af armslængdevilkår og priser for en kontrolleret transaktion eller aktivitet samt til brug for vurderingen af, om prisfastsættelsen af en kontrolleret transaktion eller aktivitet er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Oplysninger om priser og vilkår for transaktioner mellem uafhængige parter kan findes i rentedatabaser og royaltydatabaser samt lister fra aktie og råvarebørser mv. og er relevante i forhold til de transaktionsbaserede metoder. Se også afsnit 11.4 om transfer pricing-metoderne.

Oplysninger om indtjening i uafhængige virksomheder kan findes i virksomhedsdatabaser og eksterne regnskaber og er relevante i forhold til de avancebaserede metoder. Se også afsnit C.D.11.4 om transfer pricing-metoderne.

Se også

TPG 3.30 - 3.46.