Målet med analysen af de konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige omstændigheder, hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted, er at sikre, at disse omstændigheder ikke er nogle helt andre, end de hvorunder de ellers sammenlignelige transaktioner har fundet sted.

Er det marked, hvor den kontrollerede transaktion har fundet sted, offentligt reguleret, så kan en ellers sammenlignelig uafhængig transaktion, der har fundet sted på et marked, som ikke er reguleret, ikke uden videre lægges til grund ved fastsættelsen af armslængdevilkår og -priser for den kontrollerede transaktion.

Det kan også være, at den kontrollerede transaktion har fundet sted på et særligt gunstigt eller ugunstigt marked, og at dette skal tages i betragtning ved den senere udvælgelse af sammenlignelige uafhængige transaktioner.

Se også

TPG 3.7

TPG 1.130 - 1.138 og 1.152 - 1.171.