Indhold

De tidligere gældende regler i LL §§ 28 A-C bortfaldt med virkning for aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der er tildelt den 1. juli 2003 eller senere. Se § 1, nr. 9 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).

De dagældende regler i LL §§ 28 A-C finder dog fortsat anvendelse for aktier, købe- til aktier og tegningsretter til aktier, der er tildelt før den 1. juli 2003. Se ændringslovens § 17, stk. 2, 2. pkt.

Afsnittet om de dagældende regler i LL §§ 28 A-C er beskrevet i den tidligere udgave af Den juridiske vejledning, udgave 2023-1, og afsnittet indeholder:

 • Aktier mv., der er tildelt før den 1. juli 2003
 • Krav om skriftlig aftale
 • Krav om kun for ansatte
 • Krav til vederlaget
 • Afgift
 • Selskabets fradrag
 • Krav til aftalen
 • Betaling af afgiften
 • Kontant betaling af afgiften
 • Aflevering af aktier
 • Deponering af aktier
 • Frigørelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.