Dato for udgivelse
29 Jun 2016 12:58
Til
Virksomheder der arbejder i Motorregistret
Sagsnummer
16-0826084
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der sker ændringer til Motorregistret ifbm ikrafttræden af nye regler om Tempo 100 tilladelse for visse påhængskøretøjer


Fra 1. juli 2016 bliver det tilladt for bilister med visse påhængskøretøjer at køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark, hvis påhængskøretøjet er godkendt og mærket efter den danske ordning. Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside: her 

I Motorregistret sker der ændringer der sikrer, at tilladelsen "Tempo 100" kan oprettes ved køretøjets oprettelse eller ved registreringssyn, og tildeles ved køretøjets registrering.

Færdselsstyrelsen har meddelt SKAT, at tildeling af "Tempo 100" tilladelsen skal ske jf. nedenstående retningslinjer.

Følgende køretøjsarter kan tildeles "Tempo 100" tilladelse:

  • Påhængsvogn
  • Campingvogn
  • Påhængsredskab.

Ved køretøjets oprettelse kan importør eller synsvirksomhed oprette køretøjet med "Tempo 100" tilladelse, såfremt køretøjet opfylder de tekniske krav, der er opstillet af Færdselsstyrelsen.

Tilladelsen kan kun sættes, hvis:

  1. "Største tryk" = 3.500 kg, og
  2. forskellen mellem værdien af "Tilladt totalvægt" og "Største tryk" = 300 kg, og
  3. der ikke samtidig er givet tilladelse til "Veterankørsel", og
  4. feltet "Maksimal hastighed" skal indeholde værdien 100 km/t eller derover.

Hvis et køretøj bliver oprettet med "Tempo 100" vil dette sikre, at "Tempo 100" kan tildeles ved køretøjets registrering. Dette betyder, at hvis importør eller synsvirksomhed ved køretøjets oprettelse i DMR ikke opretter køretøjet med "Tempo 100", vil det ved registreringen ikke være muligt at tilføje tilladelsen. Det vil dog altid være muligt, at sætte tilladelsen ved et registreringssyn, såfremt køretøjet opfylder de tekniske krav, der er opstillet af færdselsstyrelsen.

Når køretøjet skal registreres, skal der aktivt tages stilling til, om "Tempo 100" tilladelse skal sættes.

Der henvises til Færdselsstyrelsen for spørgsmål om "Tempo 100" ordningen, som ikke vedrører registreringen i Køretøjsregistret.