Indhold

  • Angivelse/afregning af told (A.B.7.1)
  • Betaling af told (A.B.7.2)
  • Bogføring af toldkrav (A.B.7.3)
  • Renter under opkrævning og under inddrivelse, herunder gebyr (A.B.7.4)
  • Tilbagebetaling af told ved klagesager med mere og renteloven (A.B.7.5)
  • Gebyr udenfor Toldstyrelsens officielle åbningstider (A.B.7.6)