Indhold

Dette afsnit handler om den toldkontrol og toldbehandling, som Toldstyrelsen udfører på befordringsmidler og personer ved deres ankomst til Danmark, samt sanktion ved manglende efterkommelse af påbud om indsendelse af oplysninger.

Afsnittet indeholder: