Dato for udgivelse
02 Jun 2016 13:35
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
02.06.2016
7607 11 19 10-90 Udgår og erstattes af:
7607 11 19 ----I andre tilfælde:
10 -----Af tykkelse 0,008 mm og derover, men ikke over 0,018 mm, i ruller af bredde ikke over 650 mm 7,5%
30 -----Af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, også udglødet 7,5%
40 ----- Af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, i ruller af en bredde på over 650 mm, også udglødet 7,5%
50 -----Af en tykkelse på mindst 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, også udglødet 7,5%
95 -----I andre tilfælde 7,5%
7607 11 90 40-90 Udgår og erstattes af:
7607 11 90 ---Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:
----Aluminiumfolie i ruller:
- af renhed på 99,99 vægtprocent
- af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
- af bredde 500 mm
- med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm
- og med kubisk tekstur på over 95 %:
45 -----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag 7,5%
55 ----- Andre varer 7,5%
60 ----- Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
- et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
- en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm
- med kubisk tekstur
af den art der bruges til højspændingsætsning
7,5%
70 -----Folie af en legering af aluminium og magnesium:
— i ruller
— af tykkelse på 0,14 mm eller derover,
— af bredde på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm
— af trækstyrke på 285 N/mm² eller derover og
— en brudforlængelse på 1% eller derover
— og med indhold af:
— aluminium på 93,3 vægtprocent eller derover,
— magnesium på 0,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent, og
— andre grundstoffer udgør ikke over 1,8 vægtprocent
7,5%
----Andre varer:
80 -----Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag 7,5%
85 -----Andre varer 7,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2016) som forventes udsendt ultimo august 2016.