Fra og med 1. juli 2016 bortfalder overskydende beløb, der er inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden, når

  • beløbet er på 200 kr. eller derunder
    og
  • udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.

Se gældsinddrivelseslovens § 16, stk. 3.

Bestemmelsen medfører, at en skyldner ikke længere har krav på overskydende inddrevne beløb på 200 kr. eller derunder, hvis det ikke er lykkedes Skatteforvaltningen ved gentagne forsøg at udbetale beløbet over Nemkontosystemet inden for en periode på 3 måneder.