Dato for udgivelse
01 jun 2016 11:23
SKM-nummer
SKM2016.245.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0241117
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Erhvervsskoler, delvis momsfradragsret, taxametertilskud, vederlag
Resumé

SKAT udskyder virkningstidspunktet for praksisændringen i SKM2015.466.SKAT, jf. SKM2015.791.SKAT fra den 1. juli 2016 til den 1. januar 2017.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.11.4.2.2.4.3.

I styresignal SKM2015.466.SKAT ændres praksis for den momsmæssige behandling af taxametertilskud til erhvervsskoler med virkning fra den 1. januar 2016. Praksisændringen medfører, at tilskuddene skal medtages i nævneren i fradragsbrøken i medfør af momslovens § 38, stk. 1, ved opgørelsen af skolernes delvise fradragsret.

I SKAT-meddelelse SKM2015.791.SKAT udskydes virkningstidspunktet for praksisændringen til den 1. juli 2016.

Da der udestår et arbejde med evt. tilpasning af lønsumsafgiftsloven, som forventes tilendebragt i løbet af 2016, udskydes virkningstidspunktet for praksisændringen til den 1. januar 2017.