Indhold

Dette afsnit handler om den specielle vejledningspligt i EUTK.

Lovgrundlag

Enhver person kan bede Toldstyrelsen om oplysninger vedrørende anvendelse af toldlovgivningen. Anmodningen kan afvises, hvis den ikke vedrører en konkret overvejet aktivitet i forbindelse med international varehandel. Se EUTK art. 14, stk. 1.

Toldstyrelsen skal sørge for regelmæssig dialog med de operatører og myndigheder, der er involveret i international varehandel, se EUTK art. 14, stk. 2.

Herudover gælder Skatteforvaltningens almindelige vejledningspligt, se A.A.7.4.1.