Indhold

Dette afsnit indeholder de vigtigste ændringer i de formelle regler vedrørende told, der følger af EUTK pr. 1. maj 2016.

Afsnittet indeholder:

  • Særligt om afgørelser på toldområdet (F.A.36.1)
  • Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet (F.A.36.2)
  • Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (F.A.36.3)
  • Særlige sagsbehandlingsregler på toldområdet (F.A.36.4)
  • Særlige frister for told (F.A.36.5)
  • Forældelse af toldkrav (F.A.36.6)
  • Udveksling af oplysninger (F.A.36.7)
  • Registreringspligt (F.A.36.8)
  • Angivelse/afregning og betaling af told (F.A.36.9)
  • Henstand i forbindelse med klager og indbringelse for domstolene (F.A.36.10)