Indhold

Dette afsnit beskriver, hvor virksomhederne skal lade sig registreres for at kunne udføre varer.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomhedens registrering
  • Virksomheder fra andre EU-lande, som eksporterer fra Danmark
  • Virksomheder fra lande uden for EU, som eksporterer fra Danmark.

Virksomhedens registrering

Virksomheder, der erhvervsmæssigt ønsker at udføre varer, skal melde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen, før de eksporterer varer første gang, se § 29, stk. 4 i TDL.

Kravet om registrering gælder også, selvom virksomheden umiddelbart kun har til hensigt at eksportere varer en enkelt gang.

Eksportørregistrering foregår hos Erhvervsstyrelsen og sker elektronisk på hjemmesiden virk.dk.

De virksomheder, som er registreret med et CVR-/SE nummer (otte cifre) bliver normalt eksportørregistreret på samme nummer.

Virksomheder, der er eller bliver eksportørregistreret, får automatisk deres CVR-/SE-nummer konverteret til et særligt EU-nummer kaldet et EORI-nummer.

EORI-nummer

EORI-nummer er et særligt EU-nummer, som består af CVR-/SE-nummeret med landefortegnelse som første to tegn, fx DK12345678. Når en eksportør har dette nummer ved toldmyndighederne i de øvrige EU lande, at virksomheden er registreret som eksportør. Nummeret kan bruges, når toldformaliteter foretages i et andet EU land, end dér hvor eksportøren er hjemmehørende.

EORI er en engelsk forkortelse for Economic Operators Registration and Identification, og EORI-nummeret registreres i et fælles EU-register over virksomheder, der er beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport til/fra lande uden for EU. Formålet med EORI er at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.

Virksomheder fra andre EU-lande, som eksporterer fra Danmark

Virksomheder fra andre EU-lande, som erhvervsmæssigt udfører varer fra Danmark, kan:

  • blive registreret hos SKAT som eksportør, hvis virksomheden er eller bliver momsregistreret i Danmark.
  • lade sig registrere som eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark. Virksomheden skal samtidig være momsregistreret hos repræsentanten. I så fald hæfter virksomheden og repræsentanten solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer.
  • udføre varer fra Danmark under særlige betingelser på den eksportørregistrering, som virksomheden har i sit hjemland. Det kræver anvendelse af deres EORI-nummer. I Danmark har SKAT af administrative grunde oprettet et fælles nummer, som EU-virksomheder skal benytte. Dette nummer kan kun anvendes af eksportører fra andre EU-lande, se reglerne i afsnit F.A.35.1.3 om udførselsprocedure for varer under afsnittet "Udførsel fra et andet EU-land".

Virksomheder fra lande uden for EU, som eksporterer fra Danmark

Virksomheder fra lande uden for EU, der udfører varer erhvervsmæssigt fra Danmark, kan

  • lade sig registrere som eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark. Virksomheden skal samtidig være momsregistreret hos repræsentanten. I så fald hæfter virksomheden og repræsentanten solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer, jf. § 29, stk. 5 i TDL.