Afsnittet fremgår af Den Juridiske Vejledning, idet reglerne i dette afsnit gælder, indtil der er implementeret nye it-systemer, som understøtter EU's toldkodeks (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013, samt Gennemførselsforordning, Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2447 og Delegeret forordning (EU) nr. 2015/2446.

Hjemlen til dette findes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af EU's toldkodeks med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante opdaterede elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446.

Bemærk:

Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.◄

Indhold

Dette afsnit handler om udførsel (eksport) af varer fra EU's toldområde til lande, der ikke er medlem af EU og udførsel af landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • F.A.35.1 Udførsel af varer
  • F.A.35.2 Udførsel af landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.