Afsnittet fremgår af Den Juridiske Vejledning, idet reglerne i dette afsnit gælder, indtil der er implementeret nye it-systemer, som understøtter EU's toldkodeks (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013, samt Gennemførselsforordning, Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2447 og Delegeret forordning (EU) nr. 2015/2446).

Hjemlen til dette findes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af EU's toldkodeks med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante opdaterede elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446.

Bemærk:

Toldstyrelsen har taget nyt it-system til toldangivelser i brug. Systemet kaldes DMS (Declaration Management System), og omfatter både import, eksport og EU-forsendelse. Vejledninger til systemet finder du på skat.dk, Vejledninger til DMS.

Du kan finde orientering om toldsystemerne på skat.dk, IT-systemer til told for virksomheder.

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden og opbygningen af fortoldningsangivelsen og om, hvordan den skal udfyldes.

Afsnittet indeholder:

  • Fortoldningsangivelsens opbygning og generelle regler for udfyldelse (F.A.34.1)
  • Udfyldelse af rubrikkerne i fortoldningsangivelsen (F.A.34.2).