Afsnittet fremgår af Den Juridiske Vejledning, idet reglerne i dette afsnit gælder, indtil der er implementeret nye it-systemer, som understøtter EU's toldkodeks (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013, samt Gennemførselsforordning, Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2447 og Delegeret forordning (EU) nr. 2015/2446).

Hjemlen til dette findes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af EU's toldkodeks med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante opdaterede elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446.

Bemærk

Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. Systemet DMS (Declaration Management System), som omfatter både import, eksport og EU-forsendelse, forventes taget i brug i første halvdel af 2024. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden og opbygningen af fortoldningsangivelsen og om, hvordan den skal udfyldes.

Afsnittet indeholder:

  • Fortoldningsangivelsens opbygning og generelle regler for udfyldelse (F.A.34.1)
  • Udfyldelse af rubrikkerne i fortoldningsangivelsen (F.A.34.2).