Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Vareområde
  • Import

Formål og lovgrundlag

Formålet

For at forhindre indførsel i EU af produkter, der ikke overholder de forskrifter, der gælder for produkterne, er der fastsat særlige bestemmelser om samarbejde mellem toldmyndighederne og markedsovervågningsmyndighederne. Bestemmelserne omhandler myndighedernes rolle i kontrollen med indførsel af produkter, der kan udgøre en fare for sundhed eller sikkerhed eller ikke er forskriftsmæssigt CE-mærket.

Lovgrundlaget

For området gælder der en EF-forordning.

Ressortmyndighed

Der er flere ressortmyndigheder for denne varebestemmelse:

Vareområde

Nedenfor er i hovedtræk nævnt de områder, som de relevante markedsovervågningsmyndigheder, administrerer.

Sikkerhedsstyrelsen

Barne- og klapvogne, barnesenge, bøger, diverse udstyr til små børn (undtagen kosmetiske og medicinske præparater), duge, fyrværkeri, køkkenudstyr (ikke-elektrisk såvel som elektrisk) kufferter, legeredskaber, legetøj, lysestager, madrasser, møbler, papir, sengelinned, sko, stearinlys, sportsudstyr, tasker, telte, tæpper, tøj mv.

Varetager bl.a. tilsynet med køretøjer og andre produkter til brug på færdselslovens område; dvs. motorkøretøjer og cykler og disses sikkerhedsudstyr, cykel- og styrthjelme samt barnestole til biler.

Varetager bl.a. tilsynet med personlige værnemidler, herunder personlige værnemidler til brug i trafikken. Desuden omfatter tilsynet trykbeholdere, maskiner, herunder husholdningsmaskiner til erhvervsmæssig og industriel brug, entreprenørmateriel, herunder stiger, motordrevne håndværktøjer (herunder elektriske) samt haveredskaber.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Administrerer byggelovgivningen og derigennem reglerne for produkter, der anvendes i forbindelse med byggearbejder, herunder dimensionering af større legepladsredskaber.

Miljøstyrelsen

Administrerer reglerne for produkters kemiske egenskaber, herunder legetøjs kemiske egenskaber samt batterier, kosmetik, olie til olielamper og hygiejne.

Søfartsstyrelsen

Administrerer reglerne for søfart, herunder sikkerhed. Under styrelsens administration hører fritidsbådes sikkerhed samt sikkerhedsudstyr, som anvendes til søs og i forbindelse med dykning.

Lægemiddelstyrelsen

Administrerer reglerne for medicinsk udstyr/medicinske produkter, herunder personlige hjælpemidler, termometre, babysovepuder, termometersutter, etc.

Import

Hvis Toldstyrelsen under kontrol af produkter, der er angivet til import konstaterer et produkt der frembyder tydelige egenskaber, som giver grund til at tro, at produktet kan være farligt, eller kravene til CE mærkning ikke er opfyldt, frigiver Toldstyrelsen ikke varen til fri omsætning. Toldstyrelsen overgiver sagen til den relevante markedsovervågningsmyndighed der træffer afgørelse om, hvorvidt produktet lever op til reglerne, eller kan bringes til det.

Når markedsovervågningsmyndigheden træffer afgørelse om, at produktet lever op til reglerne, frigiver Toldstyrelsen det til fri omsætning, når forudsætningerne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvis markedsovervågningsmyndigheden træffer afgørelse om, at produktet ikke lever op til reglerne, må produktet ikke bringes i fri omsætning i EU. Toldstyrelsen iagttager da reglerne for bortskaffelse af varer. Læs nærmere herom i F.A.16.3.