Indhold

Dette afsnit handler om varebestemmelser (VAB) og om Toldstyrelsens rolle i forbindelse med ind- og udførsel af varer, der er omfattet af varebestemmelserne.

Afsnittet beskriver, hvad varebestemmelser er, deres formål og de enkelte vareområders bestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om baggrund, formål og regler for varebestemmelser (F.A.31.1)
  • VAB A, Veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter (F.A.31.2)
  • VAB B, FLEGT licensordningen (F.A.31.3)
  • VAB C, Planter og planteprodukter (F.A.31.4)
  • VAB D, Kvalitetskontrol af frugt og grøntsager (F.A.31.5)
  • VAB E, Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse (F.A.31.6)
  • VAB F, Lægemidler (F.A.31.7)
  • VAB G, Narkotika (F.A.31.8)
  • VAB H, Kemikalier (F.A.31.9)
  • VAB I, Våben og eksplosivstoffer (F.A.31.10)
  • VAB J, Radioaktive stoffer og radioaktivt affald (F.A.31.11)
  • VAB K, Likvide midler (F.A.31.12)
  • VAB L, Landbrugsvarer, licenser (F.A.31.13)
  • VAB M, Jern- og stålordninger (F.A.31.14)
  • VAB N, Handels- og våbenembargo (F.A.31.15)
  • VAB O, Udryddelsestruede vilde dyr og planter (F.A.31.16)
  • VAB P, Tekstilvarer (F.A.31.17)
  • VAB Q, Varemærkeforfalskede varer (F.A.31.18)
  • VAB R, Markedsovervågning, kontrol med produktsikkerhed (F.A.31.19)
  • VAB S, Varer med dobbelt anvendelse (dual-use) og kemikalier omfattet af C-våbenkonventionen (F.A.31.20)
  • VAB T, Miljøfarligt affald (F.A.31.21)
  • VAB U, Udførsel af kulturgoder (F.A.31.22)
  • VAB V, Økologiske varer (F.A.31.23)
  • VAB X, Ozonlagsnedbrydende stoffer (F.A.31.24)
  • VAB Y, Narkotikaprækursorer (F.A.31.25)
  • VAB Z, Pt. Vakant
  • VAB Å, Vin (F.A.31.27).