Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke oplysninger havne og lufthavne skal indberette ved skibe og luftfartøjers forventede og faktiske ankomst samt afgang fra dansk havn eller lufthavn.

Afsnittet indeholder

  • Generelt om havne og lufthavnes indberetning
  • Oplysninger, som havne og lufthavne skal indberette.

Generelt om havne og lufthavnes indberetning

Indberetningen indgives af en havn eller lufthavn. I indberetningen angives skibe og luftfartøjers forventede og faktiske ankomst til og afgang fra den pågældende havn eller lufthavn.

Indberetning for skibe kan indeholde oplysninger om både ankomst og afgang.

Ankomst og afgang for luftfartøjer skal derimod indberettes særskilt, da luftfartøjer identificeres ved rutenumre, som ikke er identiske for ankomst og afgang.

Ankomst og afgang for færger skal ligeledes indberettes særskilt, da færger også identificeres ved rutenumre, som ikke er identiske for ankomst og afgang.

I det følgende er beskrevet udfyldningen af de enkelte felter i indberetningen; i parentes er anført de engelske betegnelser for felterne.

Oplysninger, som havne og lufthavne skal indberette

Rapport ID (Report ID)

Manifestsystemet tildeler automatisk indberetningen et identifikationsnummer.

Hvis indberetningen er oprettet på baggrund af oplysninger modtaget fra SafeSeaNet, tildeles indberetningen det rapport ID, som anvendes til identifikation af skibets anløb i SafeSeaNet.

LRN (LRN)

Unikt referencenummer (Local Reference Number) som indberetningen tildeles af den, der indsender indberetningen. Referencenummeret skal være unikt hver indberetning, som en havne- eller luftfartsmyndighed indgiver.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Stedkode (Location code)

Her angives koden på den havn eller lufthavn, som indberetningen vedrører.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Registrator (Registrator)

Her anføres CVR-/SE nummer på den, der indsender indberetningen.

Oplysningen generes automatisk af manifestsystemet.