Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere de oplysninger, der skal afgives ved et transportmiddels ankomst og afgang.

Afsnittet indeholder: