Indhold

Dette afsnit beskriver den procedure, der gælder for skibe og biler, der ankommer til Københavns Frihavn.

Afsnittet indeholder:

  • Københavns Frihavn
  • Skibe
  • Aftaler om sikkerhedskontrol i lande uden for EU.

Københavns Frihavn

Skibe, der ankommer til eller afgår fra Københavns Frihavn, skal kun afgive ankomst- og afgangsmeddelelse samt ankomst- eller afgangsdeklaration, når dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.

Skibe

Ankomst fra land uden for EU

Skibe, der ankommer til Københavns Frihavn fra et land uden for EU, skal indgive ankomstmeddelelse ved ankomst. Ankomstmeddelelse skal også indgives for skibe, der ankommer uden last, eller hvis formål med ankomst hverken er lastning eller losning.

Hvis skibet medfører varer som ladning, skal der også oplyses om ladningen i en ankomstdeklaration. Ankomstdeklarationen skal omfatte hele ladningen. Herunder også de varer, der ikke skal losses.

I ankomstdeklaration skal der henvises til de summariske indgangsangivelser efter de almindelige regler, men der skal ikke være en henvisning til en toldangivelse for de ikke-EU-varer, som skal losses.

Ankomst fra et sted i EU

Ved ankomst til Københavns Frihavn fra et andet sted i EU, skal skibe afgive en ankomstmeddelelse og ankomstdeklaration, hvis skibet skal losse varer, der er lastet i et land uden for EU.

Der skal derfor ikke afgives en ankomstmeddelelse og ankomstdeklaration, hvis skibet kun skal losse varer, der transporteres mellem havne i EU uden mellemliggende ophold uden for EU. Det vil sige, at de varer, der skal losses, skal være lastet i en anden havn i EU og må ikke have været ombord under et eventuelt mellemliggende ophold uden for EU.

Ankomstmeddelelsen og ankomstdeklarationen skal indgives inden losning påbegyndes. Ankomstdeklarationen skal omfatte de varer, der skal losses i frihavnen.

Afgang til land uden for EU

Skibe, der afgår fra Københavns Frihavn til et land uden for EU skal afgive en afgangsmeddelelse og afgangsdeklaration inden afgang, hvis skibet skal laste.

Afgangsdeklarationen skal kun omfatte de varer, der skal lastes i frihavnen.

Afgang til et sted i EU

Ved afgang fra Københavns Frihavn til et andet sted i EU, skal skibe afgive en afgangsmeddelelse og afgangsdeklaration, hvis skibet skal laste varer, der skal losses i et land uden for EU.

Der skal derfor ikke afgives en afgangsmeddelelse og afgangsdeklaration, hvis skibet kun skal laste varer, der skal losses i en anden havn i EU.

Biler

Når varer under en toldprocedure ankommer med bil til frihavnen, afsluttes proceduren ved ankomsten hertil. Derfor kan der ikke henvises til denne toldangivelse i afgangsdeklarationen, hvis varerne senere forlader frihavnen med skib. Afgår skibet med varer, der skal losses i et land uden for EU, skal der således indgives en summarisk udgangsangivelse eller angives en fritagelseskode i afgangsdeklarationen.

Aftaler om sikkerhedskontrol i lande uden for EU

EU har indgået aftaler med Norge, Schweiz og Liechtenstein om anerkendelse af sikkerhedskontrol udført i disse lande.

Det indebærer, at reglerne for ankomst fra og afgang til et andet sted i EU finder tilsvarende anvendelse ved ankomst fra og afgang til disse lande.