Indhold

Dette afsnit beskriver den procedure, som gælder for skibe og luftfartøjer, der ankommer til dansk havn eller lufthavn.

Afsnittet indeholder