Indhold

Dette afsnit beskriver den ankomstmeddelelse og afgangsmeddelelse, som skibe og luftfartøjer skal indgive til manifestsystemet. Anmeldelse af andre transportmidlers ankomst til og afgang fra Danmark er beskrevet i den gamle vejledningens kapitel F.A.32.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke transportmidler skal indgive ankomst- og afgangsmeddelelse? (F.A.30.3.1)
  • Indgivelse af ankomst- og afgangsmeddelelse (F.A.30.3.2).