Indhold

Dette afsnit beskriver Toldstyrelsens manifestsystem. Manifestsystemet er det system, hvortil der skal ske anmeldelse af ankomst og afgang af skibe og luftfartøjer. Hvis transportmidlet medfører fragt, skal der også indberettes oplysninger om denne til manifestsystemet.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.30.1)
 • Sådan opnås adgang til manifestsystemet (F.A.30.2)
 • Ankomst- og afgangsmeddelelse (F.A.30.3)
 • Ankomst- og afgangsdeklaration (F.A.30.4)
 • Procedure for skibe og luftfartøjers ankomst (F.A.30.5)
 • Procedure for skibe og luftfartøjers afgang (F.A.30.6)
 • Ankomst til og afgang fra Københavns Frihavn (F.A.30.7)
 • Indberetning fra havne og lufthavne (F.A.30.8)
 • Udfyldning af manifestsystemet (F.A.30.9)
 • Udfyldning af indberetning fra havne og lufthavne (F.A.30.10)
 • Transportmiddeloplysninger (F.A.30.11).