Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for told- og afgiftsfri proviantering for skibe og fly.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag samt fælles regler for proviantering (F.A.28.1)
  • Proviantering af skibe (F.A.28.2)
  • Proviantering af fly i udenrigsfart (F.A.28.3)
  • Told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne (F.A.28.4).