Indhold

Dette afsnit beskriver tilfælde, hvor der fritages for eksportafgifter.

Midlertidig eksport

Med forbehold af anvendelsesområdet for passiv forædling er EU-varer, som midlertidigt eksporteres fra EU's toldområde, omfattet af fritagelse for eksporttold, forudsat at de reimporteres. Se EUTK art. 277.