De bestemmelser, der skal anvendes for summariske udpassageangivelser fra 1. maj 2016, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende regler. (I andre sammenhænge vil "summarisk udpassageangivelse" blive omtalt som "summarisk udgangsangivelse", indtil der er implementeret nye IT-systemer, der understøtter EU's toldkodeks.)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den angivelse, som i visse tilfælde skal indgives forud for varers udpassage af EU´s toldområde.

Afsnittet indeholder: