Indhold

Dette afsnit beskriver de bestemmelser, der særligt finder anvendelse ved EU-varers henførsel under eksportproceduren og ved reeksport af ikke-EU-varer.

Afsnittet indeholder: