Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der finder anvendelse ved varers udpassage af EU's toldområde, herunder bestemmelser om de formaliteter, der skal iagttages ved udpassage af varer, dvs. de formaliteter, der skal iagttages ved EU's ydre grænse.

Afsnittet indeholder: