Afsnittet indeholder for nuværende hovedsagelig de ændringer af bestemmelserne om formaliteter forud for udpassage af varer, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Bestemmelserne om formaliteter forud for udpassage af varer er således hovedsagelig fortsat beskrevet under det hidtidige regler. Se afsnit F.A.35.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den angivelse, som skal indgives forud for varers udpassage af EU´s toldområde.

Afsnittet indeholder: