Formål

EU-varer, der eksporteres fra EU's toldområde, anses som hovedregel for at være ikke-EU-varer, straks de har forladt EU's toldområde. Se EUTK art 154. En reimport af varerne efter reparation eller forarbejdning til fri omsætning i EU's toldområde vil derfor som udgangspunkt medføre opkrævning af told og andre afgifter.

Formålet med proceduren for passiv forædling er at give virksomheder, der er etableret i EU's toldområde, mulighed for midlertidigt at eksportere varer til forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde uden, at der skal betales told af EU-varernes værdi ved reimporten. De forarbejdede/reparerede varer kan reimporteres til fri omsætning med delvis eller fuldstændig fritagelse for told og afgifter, idet proceduren for passiv forædling fastsætter, at der alene skal betales told og andre afgifter af de omkostninger, der er påløbet uden for EU's toldområde. Se EUTK art. 86, stk. 5, og 259.

Ved at benytte proceduren for passiv forædling er det endvidere muligt at opnå fuldstændig eller delvis fritagelse for told og afgifter af ombytningsvarer, der erstatter varer, der eksporteres fra EU's toldområde med henblik på reparation, den såkaldte standardombytning. Se EUTK art. 261. Se afsnit F.A.26.2 Former for passiv forædling.

Importmoms beregnes som hovedregel også på grundlag af de omkostninger, der er påløbet uden for EU's toldområde. Se ML § 32, stk. 3.

Bemærk

Hvis EU-varer eksporteres midlertidigt fra EU's toldområde under proceduren for passiv forædling, men varerne ikke undergår en forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde, kan varerne under visse forudsætninger reimporteres til fri omsætning i EU's toldområde uden betaling af told og afgifter. Se afsnit F.A.17.4 om returvarer.

 

Se også

Se også afsnit D.A.8.3.4 for en nærmere gennemgang af bestemmelserne om beregning af importmoms ved reimport af varer under proceduren for passiv forædling.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for proceduren for passiv forædling findes i:

  • EU-toldkodeksen (EUTK art. 210 - 225 og 259 - 262
  • Kommissionens delegerede forordning (DF) art. 161 - 183 og 242 -243
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) art. 258 - 271.