Når der er udstedt en bevilling til at anvende proceduren for særligt anvendelsesformål, er det væsentligt at bevillingshaveren fortsat overholder de betingelser, der er fastsat for at opnå og anvende en bevilling, og at bevillingshaveren samtidig overholder de forpligtelser, der gælder for varer, der henføres under proceduren.

Konstaterer toldmyndigheden, at bevillingshaveren ikke overholder samtlige forpligtelser og betingelser, kan toldmyndigheden tilbagekalde eller suspendere bevillingen. Se EUTK art. 23 og 28. Samtidig kan en manglende overholdelse medføre at der opstår toldskyld for de varer, for hvilke forpligtelserne eller betingelserne for anvendelse under proceduren ikke er overholdt. Se EUTK art. 79, stk. 1, litra b) og c).

Se også

Se også afsnit A.A.5.4 om tilbagekaldelse og suspendering af bevillinger og afsnit F.A.11 om toldskyldens opståen og beregning.

Indhold

Afsnittet indeholder: