Toldproceduren for særligt anvendelsesformål er en særlig procedure, hvor ikke-EU-varer kan overgå til fri omsætning med fuldstændig toldfritagelse eller til en nedsat toldsats, forudsat at varerne anvendes i EU's toldområde til helt specifikke formål.

Toldproceduren for særligt anvendelsesformål benævnes ofte "end-use", som er den engelske betegnelse for proceduren.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.24.1)
  • Bevilling til særligt anvendelsesformål (F.A.24.2)
  • Overdragelse af rettigheder og forpligtelser (F.A.24.3)
  • Varebevægelser (F.A.24.4)
  • Ækvivalente varer (F.A.24.5)
  • Forpligtelser ved bevillingens anvendelse (F.A.24.6).

Bemærk

Selvom varen overgår til fri omsætning på importtidspunktet, er varen fortsat under toldtilsyn indtil det tidspunkt, hvor varen er anvendt til det specifikke formål. Der gælder derfor tilsvarende regler som for de øvrige særlige procedurer for så vidt angår udstedelse af bevilling, sikkerhedsstillelse, regnskabsførelse mv.

Se også

Se også de fælles regler for de særlige procedurer der fremgår af afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer.